Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,

çağdaş bilime ve insan haklarına dayalı, ulusal kültür birikimimizle evrensele ulaşmayı hedefleyen aydın yurttaşlar yetiştirmek …