Bilgi Teknolojileri Birimi'miz, TED Malatya Koleji bilgisayar sistemleri ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek kurumda uygulanabilecek olanları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, kurumda yürütülen tüm faaliyetlerde ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılımın alt yapılarını oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bilgi Teknolojileri Birimi Koordinatörlüğü;
- Bilgi-İşlem Teknik Servis - Web Sitesi Yönetimi, Etkinliklerin Basına Servis Edilmesi - Mail Marketing, E-Bülten Kampanyaları - Eğitimde Teknoloji Projeleri - Dijital Okul, Dijital Eğitim
konularında destek sağlamaktadır.
Bilgi Teknolojileri biriminde; Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü, Bilgi-İşlem Danışmanlığı, Web Yayın ve E-Bülten Yayın Kurulu Bilgi Teknolojileri Eğitici Eğitimi alanlarının organizasyonları sağlanmaktadır.
EĞİTİMDE KULLANILAN TEKNOLOJİLER
Tüm sınıflarımızda bakımı periyodik olarak yapılan bilgisayar,projeksiyon cihazı ve ses sistemi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra branş dersliklerimizde Akıllı Tahta ile eğitim verilmektedir.
Ayrıca ders içi değerlendirme sisteminde kullandığımız Elektronik Test Sistemi bulunmaktadır. Bu sayede öğretmen işlemiş olduğu konunun değerlendirmesini anlık alabilmektedir.
2013 yılında okulumuzda 3D Eğitim Projesi kapsamında Fizik,Kimya,Biyoloji ve Fen Bilimleri derslerinde kullanılmak üzere 3D Eğitim Sınıfı kurulmuştur. Bu sayece öğrencilerimiz işledikleri konuları daha gerçekçi haliyle görme fırsatını yakalamışlardır. Bu sınıf ortaokul seviyesi öğrencilerine hizmet vermektedir.
2014 yılında hayata geçirdiğimiz projemiz TEDers ile öğrencilerimize Uzaktan Eğitim imkanı sağlanmıştır
2014 yılında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi için TEKNOTED Öğrenci Blogları Projesi uygulanmaya başlanmıştır.
KAMPUS NETWORK ALT YAPISI VE İNTERNET KULLANIMI
Okulumuz 2013 yılında fiber internet alt yapısına geçmiş olup mevcut hız arttırılmıştır. Öğrencilerimiz, internet erişimi ve çalışma ortamı sağlanması amacıyla kurulan bilgisayar laboratuvarlarından yararlanmaktadırlar. Mevcut olan bilgisayar laboratuvarlarında öğrencilerimiz bilgisayar öğretmenlerinin gözetiminde bilgisayar dersleri almaktadırlar. Bu bilgisayarların hepsi okul network ağında çalışmaktadır.
Öğrencilerimize ait laboratuvar bilgisayarlarında kullanılan filtre programı ile zararlı sitelere giriş önlenmektedir. Böylece öğrencilerimizin interneti sadece eğitim amaçlı kullanmaları sağlanmaktadır.
OKUL OTOMASYON SİSTEMİ VE DİĞER YAZILIM PROJELERİ
Okulumuzdaki tüm öğrenci ve personelin kayıtları, öğrenci bilgileri, soru bankası, rehberlik bilgileri, okul taksiti işlemleri, personel özlük ve tahakkuk bilgileri vb. her türlü bilgi ve belge, aşağıda belirtilen başlıklar altında yer alan sistem yazılımları ile takip edilmektedir.
- Öğrenci İşleri Yönetim Sistemi - Öğretmen Bilgileri Yönetim Sistemi - Ölçme Değerlendirme Sistemi ve Soru Bankası - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sistemi - Personel Sistemi - Genel Muhasebe Sistemi - Stok Denetim Sistemi - Demirbaş İzleme Sistemi - Evrak Takip Sistemi - Ziyaretçi Takip Sistemi
Bu yazılımlar değişen istekler ve mevzuatlar çerçevesinde geliştirilip yenilenerek kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.
Bu yazılımlar dışında internet alt yapısını kullanarak hazırlanan ve aşağıda belirtilen başlıklar altından yer alan yazılımların devamlılığı ve güncelliği sağlanmaktadır.
- Öğrenci Kayıt Yenileme ve aday öğrenci kayıt bilgilerinin alınması ve randevu verilmesi , - Talep Takip ve Değerlendirme Sistemi, - LFD (Led Bilgi Ekranı) Kontrol Sistemi - TEDers Uzaktan Eğitim Platformu - TEKNOTED Öğrenci Blogları