Mezun öğrencilerimizin de içinde bulunduğu 20 öğrencinin 2020 YKS tercih sonuç listesi.

-Tercih yapıp yerleşemeyen öğrencimiz bulunmamaktadır.

-Tercih başarımız %100'dür.

Öğrencilerimizin;

-%40'ı tıp (8 Öğrenci)

-%35'si mühendislik ve mimarlık (7 öğrenci)

-%10'u eczacılık(2 öğrenci)

-%15'i diğer fakültelere yerleştirilmiştir.(3 öğrenci)