SAT

ABD’ de lisans düzeyinde eğitim almak isteyen öğrencilerin bir çok üniversiteye başvurmak için ihtiyaç duyduğu bir sınavdır. College Board tarafından düzenlenen ve çoğunluğu ABD’de olmak üzere 5900 kolej ve üniversite tarafından kabul edilen sınav, tüm dünyada çeşitli sınav merkezlerinde düzenlenmektedir. SÜRE Yeni SAT 3 saat veya isteğe bağlı essay seçildiği takdirde 3 saat 50 dakika sürmektedir. PUANLAMA Yeni SAT sınavında yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi bulunmamaktadır. 1600 puan ölçeği üzerinden değerlendirilecektir. Puan dağılımı 800 puan Matematik ve 800 puan Reading ve Writing için olacak şekildedir. ESSAY 50 dakika süren bu bölüm 1600 puanlık bölümden ayrı olarak puanlanmaktadır. Bu bölümde sizden verilen bir okuma parçası hakkında yazarın argümanını nasıl oluşturduğunu analiz etmeniz ve açıklamanız istenmektedir. Essay, okuma, analiz etme ve yazma yetenekleriniz dikkate alınarak puanlanmaktadır. Okuma, analiz etme ve yazma bölümlerinden her biri iki ayrı kişi tarafından 1 ile 4 arasındaki ölçekte değerlendirilmektedir. MATEMATİK SAT de matematik bölümü için 58 soru için 80 dakika süre verilecek. Sınavda 38 sorudan oluşan bölümde hesap makinesi kullanılabilirken, 20 sorudan oluşan bölümde hesap makinesi kullanımına izin verilmemektedir. Puanlama yine 200-800 üzerinden olacak. Matematik soruları cebir, veri analizi, geometri, trigonometri gibi konulardan oluşacaktır. Kanıta Dayalı Okuma-Yazma: SAT de 52 soruyu cevaplamak için 65 dakika verilecektir. Okuma-yazma birlikte, toplam 200-800 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenciler 5 okuma pasajı verilecek ve her pasaj başına yaklaşık 10 soru yanıtlayacak. English and Writing: SAT de öğrencilerden 44 soruyu 35 dakikada cevaplamasını istenecektir. Öğrencilere, 4 kısa pasajdan gramer, noktalama işaretleri ve kelime kullanımını düzeltmelerini isteyen sorular sorulacaktır. SAT Subjet Test Edebiyat, Tarih, Matematik, Fen Bilimleri ve Dil Bilimleri bölümlerinde toplam 20 alt başlıkta düzenlenmekte olan bir sınavdır. Özellikle Amerika’daki bazı üniversiteler, başvurular esnasında öğrencilerin bir veya iki subject test sonucunun da olmasını tavsiye ediyorlar.

MATUF NEDİR?

MATUF (Malatya TED Ulusal Forumu) lise düzeyindeki öğrencilerin belirli komiteler içerisinde bir araya gelerek güncel konuları tartışıp bir sonuca varmalarını ve vardıkları sonucu bir çözüm taslağı içinde sunmalarını sağlayacak ulusal düzeyde bir konferanstır.

Konferans süresi boyunca Türkiye’nin ekonomik, sosyal, çevre, eğitim, insan hakları, güvenlik ve kültürel sorunları üzerinde konuşulacaktır. Belirlenen konular üzerinde tartışılıp bu konularla ilgili çözüm önerileri getirilecektir.

Bu çözümler, 31 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında TED Malatya Koleji Ulusal Forumu’nda, konferans katılımcıları tarafından değerlendirilecektir. Her komitenin kendine ait konusu olup konferansın ana dili Türkçe olacaktır.

FORUM KURALLARI

 • Konferansın ana dili Türkçe olup delegeler sunmak istediği belge ve düşünceleri Türkçe belirtecektir.
 • Forumdaki bütün delegeler her türlü konuda eşit haklara sahiptir.
 • Delegeler yaka kartlarını konferans süresince yakalarında taşımak zorundadır.
 • Genel kurulda bir konferans başkanı ve en az bir konferans başkan yardımcısı bulunur. Başkan tartışma, konuşma, oylama akışını yönetir ve kararları duyurur.
 • Kabul, ret ve çekimser olmak üzere üç tür oy kullanılabilir. Oylar komite başkanları tarafından sayılarak başkana iletilir.
 • Önerilen çözüm taslağı toplam delege sayısının yarısından daha fazla oy alırsa taslak kabul edilmiş olur.
 • Her komitenin konusu önceden belirlenmiştir.
 • Her delege, genel kurulda komite başkanları aracılığıyla karara veya duruma itiraz etme hakkına sahiptir.
 • Başkan tarafından önceden delegeler için konuşma süresi belirlenir, bu sürenin sonuna yaklaşıldığında ise konuşmacı, konferans başkanı tarafından uyarılır.
 • Delegelerden aktif bir şekilde tartışmalara katılması ve düşüncelerini saygı çerçevesinde özgür bir şekilde belirtmesi beklenir. Herhangi bir sorun yaşanması halinde koordinatör öğretmen ve başkanlara iletilmesi önerilir.
 • Konferans başkanının onayı alındığında karar taslakları alfabetik sıra ile tanıtılır.
 • Yapılan konuşma, konuyla doğrudan alakalı değilse ya da konuya katkı sağlamıyorsa konuşmacı başkan tarafından uyarılır ve konunun ne olduğu hatırlatılır.
 • Sunulan taslak için belirli bir soru sayısı sınırı vardır. Sorulan sorular komite sözcüsü tarafından belirli bir süre içerisinde yanıtlanır.
 • Dört günlük forum süresince komite çalışmalarına ve genel oturumlara katılım zorunludur.

TED MALATYA ULUSAL FORUMU’NUN BEKLENTİLERİ

 • 31 Ocak Cuma ve 2 Şubat Pazartesi açılış seremonisi, kapanış seremonisi ve genel kurul yapılacağı için resmi kıyafet ile gelinmesi zorunludur.
 • Katılımcıların konferans süresince yaka kartlarının takılı olması zorunludur. Yaka kartının çıkarılması ya da kaybedilmesi halinde organizasyon ekibine haber verilmelidir. Aksi takdirde katılımcı kampüs güvenlik görevlileri tarafından okul sahasına kesinlikle alınmayacaktır.
 • Katılımcıların Malatya’ya gidiş ve gelişleri (hava yolu- kara yolu) kendi olanakları ile sağlanacaktır.
 • Oryantasyon, komite çalışmaları ve genel kurul sırasında içeride yalnızca görevli kişiler bulunabilir.
 • Kampüs içerisinde ve yasal sınırda bütün etkinlikler sırasında tütün ve alkol içeren tüm maddelerin bulundurulması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Delegeler açılış ve kapanış törenine resmi kıyafetle katılırlar. (erkekler: takım elbise, koyu renkli pantolon, ceket, kravat; kızlar: etek- ceket, koyu renk pantolon, gömlek, yakalı bluz)
 • Katılımcıların tüm etkinliklere katılmaları zorunludur aksi takdirde konferans sonunda katılım belgesi verilmeyecektir.
 • Misafir öğretmenler kendi okul öğrencilerinden sorumludur.
 • Katılımcılar TED Malatya Koleji Kampüsüne giriş sağlarken yabancı-yasaklı madde bulunduramazlar.
 • Konferans süresince TED Malatya Koleji Kampüsünde, konaklama ve ulaşım sırasında alkol, tütün ürünleri, uyuşturucu etkisi bulunan yasalarca yasaklanmış maddelerin kullanımı kesinlikle yasaktır. TED Malatya Koleji Özel Lisesi bu konuda kesinlikle tolerans göstermeyecektir.

KOMİTE GÜNDEMLER

1- EKONOMİ KOMİTESİ
TÜİK verilerine göre Türkiye’de, 2009 yılı Ocak dönemi itibariyle toplam işsizlik oranı %15,5 iken genç işsizlik oranı %27,9’dur. Genç işsiz nüfusunun artması üretimdeki azalış ülke ekonomisinin durgunlaşmasına neden olmaktadır. Bu veriler göz önünde bulundurularak ülkemizdeki genç işsizlik oranını en aza indirmek, üretimi arttırmak ve işsizliğin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için ne gibi çalışmalar yapılabilir?

2- GÜVENLİK KOMİTESİ
Günümüz dünyasında uluslararası güvenliğe yönelik en ciddi tehditler arasında değerlendirilen terörizmin yarattığı sosyal, ekonomik vb. alanlardaki zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması ve güvenliğin daha da geliştirilmesi için neler yapılabilir?

3-İNSAN HAKLARI KOMİTESİ
Çocuk hakları, insan hakları çatısı altında özel bir hak kavramsallaştırması olarak ve üçüncü kuşak haklar çerçevesinde doğmuş olup bu sebeple çocukların da tıpkı yetişkinler gibi “haklara” sahip olabilecekleri düşüncesinden hareketle, uluslararası düzeyde çocuk hakları bildirgeleri ve sözleşmeleri kabul edilmiştir. Kabul edilen bu sözleşmede amaç, öncelikle çocuğun fiziksel ve zihinsel bütünlüğünün korunması, çocuklara yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılarak sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanmada fırsat eşitliği oluşturmak dâhil olmak üzere çocuğun tam bir iyilik halinin sağlanmasıdır. Özellikle az gelişmiş ülkelerde potansiyel iş gücü ve sosyal güvenlik aracı olarak görülen çocuk algısının yok edilmesi ve çocuklara yeterli ortam sağlanarak onları daha üst bir refaha ulaştırmak için nasıl bir yol izlenilebilir?

4- KÜLTÜR KOMİTESİ
Kişinin yeni bir kültüre alışma sürecinde çeşitli güçlüklerle (dil, yeme ve içme, ilişkiler vb.) karşılaşması ve yeni bir kültür içerisinde "öteki" olma duygusunun yoğun olarak yaşanması, yeni deneyimlerin varlığı kişide baskı hissi yaratabilmektedir. Heyecan, endişe, belirsizlik, korku gibi duyguların karışımı olan ve kişide kaybolmuşluk hissi uyandıran bu duruma “Kültür şoku” adı verilmektedir. İçinde yaşadığı kültüre yabancı kişilerin mevcut kültürlere alışmaları, yaşayacakları kültür şokunun farkında olup giderilmesi ve kültür şokunun nasıl aşılabileceği hakkında bireyler bilgilendirilerek kültürlerarası duyarlılığın geliştirilmesi için neler yapılabilir?

5- EĞITİM KOMİTESİ
Mevcut potansiyelinin üzerinde öğrenci sayısı bulunan okullardaki sınıflarda yer alan öğrenci dağılımını olumsuz etkilemektedir. Sınıflardaki öğrencilerin fazla olması etkin öğrenmeyi ve başarıyı düşürmektedir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu OECD ülkeleri arasında yapılan araştırmada PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) verilerine göre ülkemiz 65 ülkeden 44. sırada yer almaktadır. Tüm bunlar göz önüne alınarak okullarda yaşanan öğrenci yığılmalarının önüne geçmek, uluslararası eğitim değerlendirmelerinde Türk eğitim sisteminin kalitesini arttırmak ve başarılı olmak için neler yapılabilir?

6- ÇEVRE KOMİTESİ
Hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme sonucunda atmosfere bırakılan kirletici gazlar atmosferde sera etkisi yaratmaktadır. Ormanlık alanların yok olması sonucunda karbondioksit salımını dengeleyecek mekanizmalar işlevsiz hale gelmiştir. Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı bir şekilde küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklim değişikliği; küresel boyutlarda dünyanın en acil sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda olası sorunlar düşünülerek dünya genelinde en büyük sorunlardan biri olan iklim değişikliği sorununun çözümü ve iklimi tehdit eden faktörlerin azaltılması için neler yapılabilir?

7- SAĞLIK KOMİTESİ
Ülkemizde sağlık sektörünün 1980’lerden sonra iyi konuma gelmesinde kamu sektörünün payı oldukça büyük olmuştur. Sağlık sektöründeki bu reformlar hızla devam ederken 2002 yılı sonrası Türkiye’de sağlık harcamaları artmıştır. Diğer yandan ise sosyal güvenlik kurumlarının özel sektörden sağlık hizmeti satın alması yolu açılarak sağlık reformları adıyla çalışmalar hızlandırılmıştır. Devletin özel sektör ile yürüttüğü bu çalışmalar olumlu değişiklere de sebep olmuştur. Var olan olumlu şartlara rağmen toplumun her kesimi aynı sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurarak toplumun her kesiminin sağlık alanından eşit bir şekilde hizmet alabilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha fazla geliştirilebilmesi için neler yapılabilir?

8- TEKNOLOJİ KOMİTESİ
Gelişen teknolojiyle birlikte bilgisayar ve internet kullanımı hayatın vazgeçilmezleri haline gelmiştir. İnternetin temel ortaya çıkış amacı iletişimi arttırmak ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak olmasına rağmen günümüzde internetin tahmin edilenden daha hızlı yaygınlaşması patolojik aşırı kullanıma bağlı yeni bir bağımlılık türü olarak nitelenebilecek “İnternet bağımlılığı”na yol açmıştır. Dünya genelinde nüfusun artması internet ağının gelişmesiyle internet bağımlılığı gençlerde artmaktadır. Ülkemizdeki genç nüfusun internet bağımlılığını azaltmak, farkındalığını arttırmak, teknolojinin sosyal hayattaki zararlarından kaçınmak ve teknolojiyi daha olumlu alanlarda kullanması için neler yapılmalıdır?

FORUM TAKVİMİ VE FORUM PROGRAMI

31 Ocak 2020 Cuma
10.30-11.00 TED Malatya Kampüsüne Geliş- Kayıt
11.00-13.00 Takım Kurma Çalışmaları/ Oryantasyon
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15.00 Takım Kurma Çalışmaları
15.00-15.15 Kahve Molası
15.15-16.15 Takım Kurma Çalışmaları
16.15-16.30 Kahve Molasıv
16.30-17.30 Takım Kurma Çalışmaları
17.45-17.30 Kahve Molası
17.30-18.30 Takım Kurma Çalışmaları
18.45 Servislerin Hareketi

1 Şubat 2020 Cumartesi
09.15-09.30 TED Malatya Kampüsüne Geliş
09.30-10.45 Açılış Seremonisi
10.45-11.45 Komite Çalışmaları
11.45-12.00 Kahve Molası
12.00-13.00 Komite Çalışmaları
13.00-14.00 Öğlen Yemeği
14.00-15.00 Komite Çalışmaları
15.00-15.15 Kahve Molası
15.15-16.15 Komite Çalışmaları
16.15-16.30 Kahve Molası
16.30-17.30 Komite Çalışmaları
17.30-17.45 Kahve Molası
17.45-18.45 Komite Çalışmaları
19.00 Servislerin Hareketi

2 Şubat 2020 Pazar
09.15-09.30 TED Malatya Kampüsüne Geliş
09.30-10.30 Komite Çalışmaları
10.30-10.45 Kahve Molası
10.45-11.45 Komite Çalışmaları
11.45-12.00 Kahve Molası
12.00-13.00 Komite Çalışmaları
13.00-14.00 Öğlen Yemeği
14.00-15.00 Komite Çalışmaları
15.00-15.15 Kahve Molası
15.15-16.15 Komite Çalışmaları
16.15-16.30 Kahve Molası
16.30-17.30 Komite Çalışmaları
17.30-17.45 Kahve Molası
17.45-18.45 Komite Çalışmaları
19.00 Servislerin Hareketi
19.30-23.30 MATUF’20 Gala Yemeği

3 Şubat 2020
09.45-10.15 TED Malatya Kampüsüne Geliş
10.15-11.45 1.Genel Oturum
11.45-12.00 Kahve Molası
12.00-13.30 2.Genel Oturum
13.30-14.30 Öğlen Yemeği
14.30-16.00 3.Genel Oturum
16.00-16.15 Kahve Molası
16.15-17.45 4.Genel Oturum
17.45-18.00 Kahve Molası
18.00-19.00 Kapanış Seremonisi

İLETİŞİM

E-Posta Adresi: [email protected]


Tamay YETGİN /Baş Organizatör
E-Posta: [email protected]
Telefon: 0 533 244 11 36


Sercan Özeren /Danışman Öğretmen
E-Posta: [email protected]
Telefon: 0 541 303 30 45
Form ve Form Kuralları TED Malatya Koleji'ne aittir Tüm Hakları Saklıdır ©