Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, eğitim ve öğretimin bütün aşamalarını bilimsel yöntemlerle uygulayan, öğrencilere yurttaşlık bilincini kazandıran, çevre bilincine sahip, bilgi teknolojilerine ve çağdaş yönetim anlayışına yer veren bir okul olmaktır.